Logo van e-cusson.com

Privacybeleid

Aprintex BVBA

Laatste update: 06.2021

De tekst hieronder beschrijft het Privacybeleid van:

 1. Aprintex BVBA
 2. Dumolinlaan, 1
 3. 8500 Kortrijk (België)
 4. Btw-nummer: BE0890.058.043

Aprintex is de verwerkingsverantwoordelijke zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europese Parlement en de Europese Raad van 27 April 2016 - 'AVG').

1. Het verwerken van gegevens

Aprintex respecteert de privacyrechten van de websitebezoekers en erkent hoe belangrijk het is om de persoonsgegevens van die bezoekers te beschermen. Er wordt bepaalde informatie via de servers van Aprintex overgedragen door de internetbrowsers van de websitebezoekers, zodra ze de website openen. De informatie die wordt verwerkt is onder andere: datum en tijdstip van bezoek, de bestandsnaam van het opgevraagde bestand, de verwijzingswebsite, de status (bijvoorbeeld: transactie voltooid), de internetbrowser en het besturingssysteem dat de bezoeker gebruikt, het IP-adres van het apparaat en de grootte van de overgedragen gegevens.

1.1 Aprintex gebruikt deze informatie om verbinding te maken met het apparaat van de bezoeker en de services van Aprintex en om het gebruik van de website mogelijk te maken. Aprintex mag die gegevens verzamelen wanneer u gebruikmaakt van de service (art. 6 paragraaf 1 (b) AVG).

1.2 De informatie wordt tijdelijk opgeslagen in verbindingslogboeken zodat het gebruik van de website veilig is (en om hackaanvallen op onze systemen te voorkomen) en de website goed functioneert. De wettelijke grond voor het verwerken van deze gegevens wordt vermeld in artikel 6 paragraaf 1 (f) AVG. Het legitieme belang van Aprintex is het beschermen van de Aprintex-systemen. U heeft het recht om op elk gewenst moment aan te geven dat u bezwaar heeft tegen het verwerken van dergelijke informatie. Om dit recht uit te oefenen, kunt u contact opnemen met Aprintex, zoals omschreven in paragraaf 7 van dit Privacybeleid..

1.3 Aprintex kan deze informatie voor statistische doeleinden gebruiken in een geanonimiseerde vorm.

2. Cookies

Op de website van Aprintex kunnen cookies worden geplaatst. Cookies zijn kleine bestanden die naar het apparaat van de gebruiker worden gedownload. Met cookies kunnen we ervoor zorgen dat onze website veilig is en goed functioneert (veiligheidscookies en sessiecookies) en kunnen we met informatie over de voorkeuren van onze websitebezoekers onze aanbiedingen op de website voor onze gebruikers zo aantrekkelijk mogelijk maken (trackingcookies).

Cookies kunnen worden uitgeschakeld of de browser kan een melding geven wanneer er cookies worden verstuurd. Indien de cookies in uw browser zijn uitgeschakeld, dan kan het zijn dat onze website niet optimaal functioneert. Kijk hieronder voor meer informatie.

Sessiecookies

Aprintex maakt gebruik van veiligheids- en sessiecookies die nodig zijn om de door u opgevraagde services te kunnen bieden. Aprintex maakt bijvoorbeeld gebruik van sessiecookies om uw keuzes op te slaan terwijl u naar verschillende pagina's navigeert. De wettelijke grond op basis waarvan wij deze veiligheids- en sessiecookies verzamelen wanneer u gebruikmaakt van de service staat vermeld in (art. 6 paragraaf 1 (b) AVG).

Trackingcookies

Google Analytics

De statistieken van deze website worden bijgehouden met Google Analytics, een webanalyseservice die door Google, Inc. wordt aangeboden. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Google Analytics maakt gebruik van 'cookies', tekstbestanden die op de computers van websitebezoekers worden geplaatst om Aprintex van informatie te voorzien over het surfgedrag van de bezoekers van de website. De informatie van het surfgedrag van de bezoeker die door een cookie wordt gegenereerd, wordt doorgaans overgedragen en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten.

De instellingen op deze website zijn zo, dat IP-adressen anoniem zijn. De IP-adressen van Googlegebruikers in lidstaten van de Europese Unie, of van andere staten die onder de overeenkomst vallen in het Europese Economisch Gebied, worden verkort. Google gebruikt deze informatie namens Aprintex om website-evaluaties te maken voor Aprintex en rapporten op te stellen met informatie over de activiteiten op de website en andere diensten aan te bieden op basis van websiteactiviteit en internetgebruik voor Aprintex.

Wij mogen Google Analytics gebruiken en gebruiksgegevens van de website analyseren op basis van art. 6 paragraaf 1 (f) AVG. Het legitieme belang van Aprintex is het verbeteren en optimaliseren van de website waar de bezoekers baat bij hebben.

U heeft het recht om op elk gewenst moment aan te geven dat u bezwaar heeft tegen het verwerken van dergelijke informatie. Om dit recht uit te oefenen, kunt u op elk gewenst moment een browserplug-in downloaden en installeren via deze link of kunt u cookies uitschakelen op onze website.

Google Remarketing

Op deze website wordt gebruikgemaakt van Google Remarketing, een dienst van Google. We gebruiken Google Remarketing om specifieke advertenties weer te geven wanneer u andere websites bezoekt binnen het Google-netwerk.

De wettelijke grond waarop Google Remarketing gebruikt wordt, wordt vermeld in artikel 6 paragraaf 1 (f) AVG. Aprintex heeft legitieme belangen in zulke marketingdoeleinden, omdat hiermee zo relevant mogelijke advertenties kunnen worden geplaatst.

U heeft het recht om op elk gewenst moment aan te geven dat u bezwaar heeft tegen het verwerken van zulke gegevens voor dergelijke remarketingdoeleinden. Om dit recht uit te oefenen, kunt u de functie uitschakelen door de instellingen te wijzigen via deze link of kunt u cookies uitschakelen op onze website.

Facebook-trackingpixel

Op deze website wordt de Facebook-trackingpixel met de remarketingfunctie 'Custom Audience' gebruikt. De Facebook-trackingpixel wordt beheerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, Verenigde Staten.

De Facebook-trackingpixel met remarketingfunctie wordt ingezet door Aprintex om advertenties op maat weer te geven voor gebruikers, gebaseerd op eerdere bezoeken van de gebruiker aan deze website, zodra ze de sociale netwerksite Facebook bezoeken ('Facebook Advertenties').

De wettelijke grond waarop de Facebook-trackingpixel gebruikt wordt, wordt vermeld in artikel 6 paragraaf 1 (f) AVG. Aprintex heeft legitieme belangen in zulke marketingdoeleinden, omdat hiermee zo relevant mogelijke advertenties kunnen worden geplaatst.

U heeft het recht om op elk gewenst moment aan te geven dat u bezwaar heeft tegen het verwerken van zulke gegevens voor dergelijke remarketingdoeleinden. U kunt de Facebook-trackingpixel op elk gewenst moment uitschakelen in uw Facebook-profielinstellingen of kunt u cookies uitschakelen op onze website.

3. Gebruikerscommunicatie

Indien u een e-mail stuurt of anderszins met Aprintex communiceert, dan gebruikt Aprintex die correspondentie om uw verzoek af te handelen en te antwoorden op uw vragen. Wij mogen die gegevens verzamelen wanneer u gebruikmaakt van de service (art. 6 paragraaf 1 (b) AVG).

4. Wie er toegang heeft tot uw gegevens

Aprintex mag uw informatie met andere rechtspersonen van de Aprintex-groep delen om te worden gebruikt in overeenstemming met dit privacybeleid. Onder deze andere rechtspersonen vallen in het bijzonder:

 • Quatrième Dimension NV
 • Kameleon Textile BVBA
 • Graphibe BVBA

Aprintex mag die gegevens delen met andere rechtspersonen binnen de Aprintex-groep op basis van art. 6 paragraaf 1 (f) AVG. Aprintex heeft een legitiem belang bij het delen van uw gegevens voor interne administratieve doeleinden, met name om websiteservices te bieden en om eventuele vragen of opmerkingen af te handelen op een efficiënte en kwalitatief hoogstaande manier.

U heeft het recht om op elk gewenst moment aan te geven dat u bezwaar heeft tegen het delen van dergelijke informatie. Om dit recht uit te oefenen, kunt u contact opnemen met Aprintex, zoals omschreven in paragraaf 7 van dit Privacybeleid.

In overeenstemming met de relevante gegevensbeschermingsregels, mag Aprintex ook gegevensverwerkers van derden gebruiken en uw informatie met dergelijke gegevensverwerkers delen die namens Aprintex services bieden die betrekking hebben op de website. Om uw privacy te verzekeren, zullen uw persoonsgegevens altijd uitsluitend worden gedeeld met derden die een verwerking van uw persoonsgegevens garanderen in overeenstemming met de AVG.

5. Bewaartijd

Aprintex slaat uw gegevens alleen op zolang dat nodig is en zodra de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld en verwerkt, zijn bereikt of - indien de relevante wetgeving een langere bewaartijd toestaat - gedurende de opslag- en bewaartijd zoals wettelijk geregeld. Daarna worden uw persoonsgegevens verwijderd.

Met name:

Indien u uw toestemming intrekt aangaande het verwerken van persoonsgegevens, zal Aprintex alle verwerkte en verzamelde persoonsgegevens die onder de ingetrokken vallen, onmiddellijk verwijderen.

Wanneer u bezwaar maakt tegen het verwerken van uw persoonsgegevens, dan zal Aprintex de voor het doeleinde waartegen u bezwaar maakt verwerkte persoonsgegevens onmiddellijk verwijderen, tenzij er een wettelijke reden is voor het verwerken en bewaren van deze gegevens of de relevante wetgeving dit vereist.

6. Uw rechten onder de AVG

U heeft de volgende rechten, zonder beperkingen, overeenkomstig de Europese gegevensbeschermingswet:

Recht op inzage

U heeft het recht om een bevestiging van Aprintex te ontvangen of Aprintex al dan niet uw persoonsgegevens verwerkt en u heeft ook het recht om dergelijke gegevens die door Aprintex zijn opgeslagen op elk gewenst moment in te zien. Om dit recht uit te oefenen, kunt u contact opnemen met Aprintex, zoals omschreven in paragraaf 7 van dit Privacybeleid.

Recht op rectificatie van uw persoonsgegevens

Indien Aprintex uw persoonsgegevens verwerkt, dan doet Aprintex er alles aan om ervoor te zorgen dat er passende maatregelen worden getroffen, zodat uw persoonlijke gegevens correct en up-to-date zijn voor de doeleinden waarvoor Aprintex uw persoonsgegevens heeft verzameld. Indien uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, dan heeft u het recht om deze gegevens te rectificeren. Om dit recht uit te oefenen, kunt u contact opnemen met Aprintex, zoals omschreven in paragraaf 7 van dit Privacybeleid.

Recht op verwijderen van uw persoonsgegevens of het beperken van het verwerken van persoonsgegeven

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen of het verwerken van uw persoonsgegevens te beperken. Om dit recht uit te oefenen, kunt u contact opnemen met Aprintex, zoals omschreven in paragraaf 7 van dit Privacybeleid.

Recht om uw toestemming in te trekken

Indien u toestemming heeft verleend om uw persoonsgegevens te verwerken, dan heeft u het recht om deze toestemming in te trekken op elk gewenst moment, zonder invloed op de rechtsgeldigheid van het verwerken van de gegevens voordat de toestemming werd ingetrokken. Om dit recht uit te oefenen, kunt u contact openemen met Aprintex, zoals omschreven in paragraaf 7 van dit Privacybeleid.

Recht aangaande gegevensportabiliteit

U heeft het recht op om uw persoonsgegevens en gegevens die u aan Aprintex heeft overgedragen, te ontvangen in een gestructureerd, gebruikelijk en een machineleesbaar formaat of deze gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Om dit recht uit te oefenen, kunt u contact opnemen met Aprintex, zoals omschreven in paragraaf 7 van dit Privacybeleid.

Recht om bezwaar te maken

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens zoals nader omschreven in dit Privacybeleid.

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit gevestigd in de Europese Unie.

7. Neem contact op met Aprintex gegevensbescherming

Indien u vragen heeft over dit Privacybeleid en de manier waarop Aprintex gegevens verwerkt of als u beroep wilt doen op enige rechten die u heeft overeenkomstig de AVG, neem dan contact op met:

Aprintex BVBA, t.a.v.: Communicatie Afdeling, Dumolinlaan 1, 8500 Kortrijk, België, of stuur een e-mail naar info@aprintex.be.

8. Waar kan ik een klacht indienen?

U kunt altijd een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

 1. www.gegevensbeschermingsautoriteit.be
 2. Persstraat 35 te 1000 Brussel
 3. Tel.: +32 (0)2 274 48 00
 4. E-mail: contact@apd-gba.be

U kunt ook een klacht indienen bij de rechtbank van eerste aanleg in uw woonplaats.

Meer informatie over klachten en mogelijke rechtsmiddelen vindt u op het volgende adres van de Gegevensbeschermingsautoriteit:

 1. www.gegevensbeschermingsautoriteit.be